De deelnemers kunnen zich aanmelden via de website of rechtstreeks bij de opleidingscoördinator dhr. N. Noorman en worden daarna uitgenodigd voor een intakegesprek.

Indien de intakegesprek positief is verlopen volgen enkele testdagen veelal in samenwerking met een docent van de ROC.
De testdagen zijn van toepassing op alle deelnemers die een vakopleiding willen volgen bij de SSPB en in aanmerking willen komen voor een leerwerk contract.

Tijdens de testdagen worden de basisvaardigheden en basiskennis getoetst. Doel hiervan is te zien of men geschikt is voor de bouw en de informatie te kunnen gebruiken voor het opleidingsprogramma.

Met een VMBO diploma volgt instroom op niveau 2 van de basisberoepsopleiding BBL. Indien je niet over voldoende bouw vooropleiding beschikt, zal worden bekeken of er mogelijkheden zijn voor een verkort bijscholingsprogramma.